Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 25 2017

towo85
08:56
9764 0780 500
towo85
08:53
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatake-care take-care
towo85
08:53
Czy jesteś gotów na to, żeby skonfrontować wszystko, co wiesz o sobie z tym,  jaki jesteś naprawdę?  - No tylko właściwie po co? - zapytasz pewnie. A ja odpowiem: - Bo każdy fałsz, jaki w sobie nosisz, doprowadzi cię do katastrofy.  Życie nie znosi kłamstwa.
— Beata Pawlikowska - "W dżungli podświadomości"
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viatake-care take-care
towo85
08:52
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viatriste triste
towo85
08:52
Jeżeli zamknąłeś już za sobą drzwi przeszłości, nie zaglądaj przez dziurkę od klucza, bo możesz przegapić fakt, że otwierają się przed Tobą następne, które dadzą Ci więcej szczęścia niż te, które właśnie zatrzasnąłeś.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatriste triste
towo85
08:52
towo85
08:51
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
towo85
08:50
5179 53cb 500
Reposted fromkaiee kaiee viajointskurwysyn jointskurwysyn
towo85
08:50
9908 87cd 500
Reposted fromzciach zciach viajointskurwysyn jointskurwysyn
08:49
3726 2447
towo85
08:48
6182 8375
towo85
08:47
0203 efa2
Reposted fromwinter-mood winter-mood viajunior13 junior13
towo85
08:46
Wyrzuty sumienia mają zawsze nie ci, którzy je mieć powinni.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viajunior13 junior13

December 24 2017

towo85
08:44
Reposted bycats8agiennykapitandziwnykuroinekochriscatdog2HypothermiaznuhLuukkaGEEK1levunecocciuellanaichsofiaskubudiPsaikoIgnitionargasekHogattaaUtylizacjaKosmosuwybuchmuzgukoskossmemesjaszZuruibudasRedHeadCathnamiorelhpszczola91grizzlychickencrc999montakAsTheSunKissedHorizonveryrudejezusmoke11nawetsrednioarachnephobickartofelambassadorofdumb
towo85
08:09
Once Upon A Dream on the runway
towo85
08:08
towo85
08:06
Reposted byMartwa13pastelowerudaaggmentispenetralia
towo85
08:03

October 03 2017

towo85
20:06
8921 29d8
Reposted fromaletodelio aletodelio viathesmajl thesmajl
towo85
20:06
9209 117c 500
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viathesmajl thesmajl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl