Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

towo85
19:36
1407 d41f 500
towo85
19:36
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
towo85
19:34

February 19 2017

towo85
18:15
towo85
18:12
towo85
18:10
Reposted bycatsSakerossucznikPsaikolubisztosukogruetzeFreXxXnie-ma-zupylifelessantonimvogelvairamangoeorchilaMsCaptainsectum-sempratoboldHypothermiaszyderakaesekuchentishkaambassadorofdumbpartyhardorgtfomatt2106chceblantao5ranoNieWiemczoocebulowalenka024deepbluexohsunbeamthe-deviltimmoeMilcatopyniskowosmoke11gronsakerkotficasogibasylopathfutureiscomingcongrevelaparisiennepiehusheartbreakmysli-wloczykijaquinnejossieall-about-kateteletubisieszarakoszulaniedoskonaloscFiriathilovegreenoversensitivekahrukrisi
towo85
17:55
towo85
17:01
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko

July 11 2015

towo85
01:04

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viamefir mefir
towo85
01:03
00:00
1695 3c57
Reposted fromamatore amatore viajunior13 junior13

July 10 2015

towo85
23:59
Kobiety usychają od braku czułości i dotyku.
Reposted fromchocoway chocoway vianormajeane normajeane
towo85
23:59
Przestań szukać szczęścia w tym samym miejscu, w którym je zgubiłeś.
Reposted fromchocoway chocoway vianormajeane normajeane
towo85
23:58
towo85
23:58
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway vianormajeane normajeane
towo85
23:55
Reposted byazazel azazel
towo85
23:49
Reposted byludzoKrowiPlacekazazelboroborogotarinarosalie

June 30 2015

towo85
19:20
Reposted bybanka banka
towo85
19:12
towo85
18:52
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl