Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

towo85
19:41
2869 f24a 500
piękna Praga.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
towo85
19:15

March 07 2017

towo85
20:39
Wspomnienia.
To przez nie ciągle się potykam. Był taki niemiecki poeta, który mówił, że przeszłość to ktoś zmarły bez zwłok.
Nieprawda.
Przeszłość to zmarły, którego zwłoki ciągle cię nawiedzają. Za dnia i w nocy. Czasami to nawet przyjemne. Bo jeśli nadejdzie dzień, kiedy przeszłość nie zjawi się w twoim domu, to znaczy, że sam do niej dołączyłeś. Stałeś się przeszłością.
— Antonio Manzini, "Czarna trasa"

March 05 2017

towo85
20:58
Reposted byhashperesekere
towo85
20:40
towo85
20:40
6682 cf78
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
towo85
20:30
Przypomnij sobie uczucie po burzy. Świeżość powietrza, jego zapach i chłód. Orzeźwiającą czystość i przynoszącą ulgę lekkość. Woń mokrych liści z przyjemną nutą nasiąkniętej ziemi. To specyficzne uczucie ożywienia, które uderza cię w twarz i po raz kolejny to samo wrażenie: coś się odnawia, coś zostało oczyszczone, a ty znowu to dostrzegasz, ale odczuwasz jakby po raz pierwszy.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. III
Reposted frommefir mefir viakotzmarsa kotzmarsa
towo85
19:51
"Kurier Warszawski", 21 lutego 1914 r.
towo85
19:42
10 zasad dbania o siebie:
1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.
2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.
3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.
4. Odpuść to, czego nie jesteś wstanie kontrolować.
5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.
6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.
7. Nie bój się powiedzieć „TAK” sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie „NIE” innym.
8. Wybaczaj sobie swoje błędy.
9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.
10. Regularnie pytaj siebie czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.
— Michał Pasterski
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou viathesmajl thesmajl
towo85
19:32
6452 095b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
towo85
19:30
Nie szukaj miary własnej wartości gdzieś poza sobą.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
towo85
19:30
W życiu najważniejsze jest, aby od czasu do czasu umieć się nagrodzić.
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
towo85
19:30
3903 fb79
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
towo85
19:28
photo by Powidoki
19:26
towo85
19:26
5341 b86c 500
"Życie Literackie" nr 12, 19 marca 1972.
Reposted fromlongfish longfish viabrzask brzask
towo85
19:23
4359 d2f8
towo85
19:23
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadadream madadream
towo85
19:22
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viamadadream madadream
towo85
19:22

Czy pan wie, do jakiego stopnia otumanienia może dojść kochająca kobieta?

— Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara
Reposted fromblacktoblack blacktoblack viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl