Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

towo85
11:42
1499 0e55 500
towo85
11:41
Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska.
— Alexandra Bracken – Mroczne umysły
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viatriste triste
towo85
11:41
4113 cd69 500
Reposted fromnyaako nyaako viatriste triste
towo85
11:40
Życie jest dla mężczyzny drogą, dla kobiet mapą - my myślimy zawsze kategoriami bocznych dróg, ścieżek, objazdów, oni gnają przed siebie pasem szybkiego ruchu.
— Allison Pearson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapatidaga patidaga
towo85
11:40
1205 5732
towo85
11:39
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viamadadream madadream
towo85
11:39
towo85
11:37
Żadna kobieta nie zapomni swoich marzeń o tym, kogo chciała mieć.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway viatriste triste
towo85
11:37
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viapatidaga patidaga
towo85
11:36
Potrzebuję mocnych bodźców
Wrażenia, że zapiera mi dech
— Sitek "Zapiera dech"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianotperfectgirl notperfectgirl
towo85
11:36
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajunior13 junior13
towo85
11:36
Każdy skrywa w głębi duszy swoje prywatne ruchome piaski, w których czasem tonie.
— R.Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromwwannie wwannie viajunior13 junior13
towo85
11:35
Reposted frombluuu bluuu
11:35
9619 8900 500

losetheboyfriend:

Spiral Staircase, Paris; captured by Marcel Guillemard (1930)

Reposted fromreckon reckon viajointskurwysyn jointskurwysyn
towo85
11:34
8445 5f18
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viatake-care take-care
towo85
11:34
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viatriste triste
towo85
11:33
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa.
— Autor nieznany
towo85
11:33
Prawdziwej miłości nie zaszkodzi nawet małżeństwo.
— Maria Czubaszek
Reposted fromobliviate obliviate vianotperfectgirl notperfectgirl
towo85
11:32
towo85
11:32
8337 c438
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl