Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 11 2018

towo85
15:04
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viajunior13 junior13
towo85
15:03
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viajunior13 junior13
towo85
15:01
towo85
15:01
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viajunior13 junior13
towo85
14:58
Reposted frombluuu bluuu viajunior13 junior13
towo85
14:57
6720 4a81 500
Reposted fromgarstki garstki viajunior13 junior13
towo85
14:57

Strach to czasem brzydka rzecz. Nie pozwala ci doznawać najpiękniejszych chwil. Będzie Twoim przekleństwem, jeśli go nie pokonasz

— Federico Moccia
towo85
14:55
towo85
14:55
7791 9e9e 500
Reposted fromloveandsex loveandsex viajunior13 junior13
towo85
14:55
1688 522d
Reposted fromsarazation sarazation viajunior13 junior13
towo85
14:54
6865 214a 500
Reposted from777727772 777727772 viajunior13 junior13
towo85
14:54
6232 0e6f 500
Reposted from777727772 777727772 viajunior13 junior13
14:53
1642 8e32
Reposted fromtumblro tumblro viajunior13 junior13
towo85
14:53
towo85
14:53
towo85
14:53
9508 00bb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajunior13 junior13
towo85
14:52
3873 b440
Reposted from777727772 777727772 viajunior13 junior13
towo85
14:52
towo85
14:51
6944 ee68
Reposted fromxopolly xopolly viajunior13 junior13
towo85
14:50
0229 fb5b
Reposted from777727772 777727772 viajunior13 junior13
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl